Carl's Jr.

275 Lake Havasu Ave N

(928) 680-7717

Carl's Jr. map thumbnail, 275 Lake Havasu Ave N Lake Havasu City AZ 86403 Fast Food Restaurant
Restaurant near at Palo Verde in Lake Havasu City AZ badges